vineri, 11 septembrie 2015

Varietăți de tipar - Emisiunea Vulturi              Ca o completare la cele apărute până acum în literatura de specialitate, voi prezenta un studiu privind doar varietățile de tipar identificate la valorile acestei emisiuni .

           Este un început, la care aștept și contribuția voastră, față de cele semnalate .

           Emisiunea a fost tipărită în trei "tranșe" având particularități privind tipul hârtiei/filigranul, conform CMPR '74 :

-       Pe hârtie albă, 5 valori, fără filigran (1885/1887)

-       Pe hârtie colorată, 8 valori, fără filigran (1885/1888)

-       Pe hârtie alb-gălbuie, casabilă, 6 valori, cu filigran I “Stema mică” (1889)

           Emisiunea a fost retrasă din circulație pe data de 1/13iulie 1890, cu excepția valorii de 50 bani, care a avut putere de francare și în primul semestru din 1891 . (D. Pașșalega- revista Filatelia nr. 6/1981) . Și aici însă mai sunt controverse . 
           Se pare că există exemplare circulate ale acestei valori și în semestrul al doilea 1891, un exemplu ar fi piesa din colecția Paul Hirsch .


         
                 Acest studiu nu-și propune și abordarea caracteristicilor privind dantelura, datarea ștampilelor respectiv varietățile la hârtia folosită .
            În articolul publicat de domnul Marcel Șapira (Almanahul Filatelic 1988, pag. 62-64) referitor la Emisiunea Vulturi, acesta spunea printre altele, citez pe scurt : "varietățile de dantelură(...)sînt ușor de reținut(...)se găsesc în toate cele patru danteluri clasice(...), varietățile de hârtie sînt controversate( ...), varietățile de desen sînt practic nesemnificative(...), varietățile spectaculoase sînt perechile nedantelate la mijloc din valorile de 3,5 și 15 bani(...)"
           Față de cele prezentate vor fi păreri diferite . Rămâne ca în timp să se confirme sau nu . 

           Eu rămîn la părerea că varietățile de tipar sunt interesante, chiar dacă e greu să spui astăzi unde sunt localizate în colă .  
           Frecvența apariției raportată la lotul martor studiat/valoare, poate da indicii importante .           

                         

           Varietățile de tipar prezentate, vor fi însoțite de o descriere/imagine a semnalării, precum și informații (pescurtat) conform legendei :

-          PS n/n+1 = primă semnalare, cu indicarea numărului de bucăți găsit/lotul martor studiat avut la dispoziție .

-          C = cunoscută, dar având în plus varietăți PS .

-          Ha = hârtie albă .

-          Hc = hârtie colorată .

-          Hf = hârtie cu filigran .

         Valorile studiate vor fi prezentate funcție de stocurile martor/piesă, disponibile .


     Țin să mulțumesc pe aceast cale domnului Jalbă Mihail Ștefan din Brăila, pentru ajutorul acordat prin punerea la dispoziție a unor piese solicitate în vederea studiului .  

     Orice ajutor, cu piese sau sfaturi privind acest studiu, este binevenit ca de altfel și completări/confirmări .     Preluarea informațiilor din acest material, se va face doar cu menționarea sursei .

        Vă mulțumesc .

                ( va urma prezentarea pieselor )

Actualizare 03.11.2015 .
   Se lucrează . În curând vor urma și comunicările .