duminică, 25 februarie 2018

Studiu pe o carte poștală

      Orice semnalare pentru a fi luată în considerație trebuie să îndeplinească unele criterii . 
      O prezentare clară a subiectului, grad de spectaculozitate, raritate și un "CV" al autorului, recunoscut de breasla celor cărora se adresează . Îți lipsește cumva una, pa.
      Nu știu câte din aceste criterii minimale le îndeplinesc, dar eu perseverez și semnalez !

      Carte poștală Râmnicu-Vâlcea, loco, circulată 20 APR.1952 - data ștampilei              (Sfintele Paște ! se lucra și duminica la oficiul poștal) .
 Anul nu se vede, dar ziua confirmă anul 1952 .

            Iată imaginea :

Muzeul 7 NOEMBRIE

       Actualmente sediu Procuratură . În trecut (anii '80) Notariat . (informații de la un localnic ; dacă sunt alte opinii, aștept)
    În concordanță cu imaginea, francare cu 4 mărci ( 4 lei din Em. Luna prieteniei ... ,oct. 1951, supratipărite în 1952) de 10 Bani . 
       Doar 3  dintre mărci sunt anulate prin obliterare .  
   
  

       

        Semnalări : 1. se disting două tipuri, cu și fără punct după inițialele machetatorului (ST), în partea din dreapta . Ambele reprezentate prin câte 2 valori .
                             2. funcție de tipul menționat și în concordanță cu acesta, litera N/NOV diferă ca și grafică . (picior în dreapta normal sau scurt) .
                             3. la unul din supratipare, sedilă la a/Bani și poate 0/10 puțin teșit sus .

              Imaginile cu cele prezentate :

Detaliu cu cele obliterate, de sus .


           
ST fără punct, picior N normal


ST cu punct, picior N scurtat

a (supratipar) cu sedilă
       Interesant și nu cred că este întâmplare, mărcile cu și fără punct sunt lipite alternativ .

       Ori expeditorul (posibil același cu destinatarul) era filatelist, ori transmitea o altă informație decât cea scrisă . ( suntem în anii '50 !)

             Eu am început povestea ; mă ajută cineva să o continui ?


   P.S.  Or fi două tipuri la marca de 4 lei ?